TIN TỨC

Thông báo khẩn về thay đổi giá

Trong nước, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đầu năm trên thị trường toàn cầu và Việt Nam. Các yếu tố tác động đến giá xây dựng trong nước chủ yếu đến từ việc giá nguyên liệu tăng mạnh.

Facebook
Twitter